Çevre Politikası

Çevre Politikası

1) Çevreye en az zarar veren proses tasarlamasını yaparak, hammadde kullanımını azaltıp, doğal kaynakların korunması sağlamak.
2) Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi hedefler doğrultusunda sürekli geliştirmek.
3) İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek riskleri azaltarak, sağlık proaktif düşünce tarzıyla güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak.
4) Atıkları kaynağında önleyerek gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak.